نویسنده = سلیمانی نژاد، زینب
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میزان مصرف گیاهان دارویی اکوسیستم‌های مرتعی و تعیین ویژگی‌های حرفه‌ای عرضه‌کنندگان این گیاهان در اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1396

منصوره قوام؛ زینب سلیمانی نژاد