نویسنده = سلمان‌ماهینی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 71-92

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی