نویسنده = جمشیدی، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش زیست محیطی و راهکارهای تقویت آن (مطالعه موردی: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

ابوالمحمد بندری؛ امید جمشیدی