نویسنده = رستمیان، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی تابش دریافتی سطح زمین در پهنه شمال‌شرق ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-89

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان