نویسنده = سرداری چرمی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت منابع آب حوزه سد لتیان بر اساس مدل مفهومی DPSIR

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-46

مهدی نعمتی؛ امین سرداری چرمی