نویسنده = تاجیک، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آلودگی آب بر اقتصاد سلامت: رهیافت داده های پانل

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-57

پروانه سلاطین؛ سعید تاجیک