موضوعات = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 5
1. بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: سد درودزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

حسن ترابی؛ رضا دهقانی؛ احمد گودرزی


2. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تخمین گر آماری (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی


3. تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت، کشاورزی و مدیریت منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد


4. نگاهی به چالش پایداری منابع آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

محمدرضا محمدی


5. بررسی واحدهای عملکردی و روش ساخت تصفیه خانه های آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

فریبرز یوسفوند؛ رامین بیات