دوره و شماره: دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 1-100 
2. تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری سراب گیان نهاوند با استفاده از GIS

صفحه 21-37

سیدمیلاد جعفری؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سجاد آستانی


5. دین، اخلاق و محیط زیست

صفحه 69-83

سید عبدالحسین نبوی؛ مرضیه شهریاری


6. مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

صفحه 85-93

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی