دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 44، بهار 1397، صفحه 1-158 
10. استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

صفحه 119-128

مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی