دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 47، زمستان 1397، صفحه 1-150 
7. کاربرد ارزیابی چرخه‌ی حیات در بررسی آثار محیط زیستی محصولات

صفحه 91-102

الما محمدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده


10. اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

صفحه 139-159

مجید توحیدی؛ جواد جلالی؛ فرشاد یزدیان؛ محمد نقی عادل؛ رقیه جیرود‌نژاد؛ محمد رضا آذرنوش؛ جواد صادق کوهستانی