نویسنده = ���������� ������������ ��������
پتانسیل سنجی و پهنه بندی مکان‌های مستعد جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی با استفاده از سیستم استنتاج فازی مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

فیروز آقازاده؛ مجید رضایی بنفشه؛ رامین قاسمی؛ محمد صمدی