نویسنده = زینب حزباوی
مروری بر کووید-19 و اثرات آن بر محیط زیست و منابع آب و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

زینب حزباوی؛ ائلناز قابل‌نظام؛ نازیلا علائی؛ لیلا بابایی


اهمیت خدمات اکوسیستم آبخیز با تاکید بر نقش تولید رواناب و کاهش فرسایش

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 137-155

ائلناز قابل‌نظام؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ زینب حزباوی