نویسنده = �������������� ����������
اولویت‌بندی ریسک‌های ساخت سکوهای نفتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس فازی: مطالعه موردی، سکوی نفتی P4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

آرمین میانجی؛ فرهاد خامچین مقدم؛ سید ناصر باشی ازغدی