نویسنده = ������������ ��������
چارچوب مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و زیست‌محیطی در ورزش با رویکرد طرح‌های ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

پونه قنبری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد