نویسنده = ���������� ������������������ ������������
مروری بر نظریه‌های سالمندی و بازتاب آن در ویژگی‌های معماری منظر اقامتگاه‌های سالمندان

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 55-70

علی شرقی؛ عبدالحمید قنبران؛ فرزانه صالحی کوسالاری