نویسنده = ���������� ������������ ������
بررسی مبانی هستی شناختی سه نگاه اخلاقی (فضیلت گرایی، پیامد گرایی، وظیفه گرایی) به محیط‌زیست از منظر متون دینی و مبانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

هنگامه مصدق زاده؛ علی قائمی امیری؛ محمد آرمند