نویسنده = �������������� ������������
کاربرد و کارایی پسماند‌های کشاورزی در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب : مطالعات جذب بهینه

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 23-38

محمدصادق نیکنام؛ افسانه شهبازی؛ جواد فرجلو


بررسی تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی در فرآیند تولید ورمی کمپوست با استفاده از بستر کود گاوی و کرم خاکی Eisenia foetida

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 75-83

فرزاد مهرجو؛ مجتبی برزه کار؛ افسانه شهبازی؛ سید حسین هاشمی؛ الهام محمدی


بررسی روش‌های متداول و نوین در ضدعفونی و دفع بهداشتی پسماندهای خطرناک بیمارستانی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 43-54

فرنوش باقری زنوز؛ افسانه شهبازی


منابع آلودگی آب‌های زیرزمینی و روش‌های احیا

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 13-21

افسانه شهبازی؛ فرزاد مهرجو