نویسنده = �������� �������������� ����������
شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت پسماند پالایشگاه نفت شیراز بر اساس RCRA

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 23-34

پروین ثابت اقلیدی؛ هادی زارعی؛ قاسمعلی عمرانی