نویسنده = ���������� ������
چالش های پیش روی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

سمیه نقیبی پاکقول؛ سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع


چگونگی حل و فصل اختلافات محیط‌زیستی ناشی از تجارت جهانی در قالب نظام حقوقی حل اختلاف WTO

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، مهر 1392، صفحه 63-81

فرهاد دبیری؛ علی زارع؛ مصطفی پناهی؛ میلاد ملک پور