نویسنده = ������������ ��������
طبقه‌بندی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (مطالعه موردی: دشت ری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

پگاه محمدپور؛ امیر حسام حسنی حسنی؛ رضا ارجمندی؛ جمال قدوسی