نویسنده = مریم مصلحی
تاثیر فضای سبز بر سلامت جوامع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1394

مریم مصلحی؛ مهسا رفعتی؛ اکرم احمدی


تغییرات ماهیانه خصوصیات شیمیایی خاک در توده آمیخته راش- ممرز

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 23-33

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی؛ علی اکبر محمدعلی‌ پورملکشاه


بررسی اثرات فضای سبز بر جوامع انسانی: فعالیت فیزیکی، سلامت جسمی و روانی و کاهش تصادفات

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 13-26

مریم مصلحی؛ مهسا رفعتی؛ اکرم احمدی


تاثیر آتش‎سوزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اکوسیستم‎های جنگلی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 31-41

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ اکرم احمدی


روابط متقابل کرم خاکی و درختان و اثرات آن بر خاک های جنگلی

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 108-113

مریم مصلحی؛ جمیله نظری