نویسنده = ���������������� ������
طبقه‌بندی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (مطالعه موردی: دشت ری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

پگاه محمدپور؛ امیر حسام حسنی حسنی؛ رضا ارجمندی؛ جمال قدوسی


ردیابی آفت کش دیازینون در آب و خاک شالیزارهای استان مازندران با استفاده از Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

شینا انصاری همدانی؛ رضا ارجمندی؛ سعید متصدی زرندی؛ محمدعلی باغستانی؛ رضا عزیزی نژاد


بررسی تاثیر مدیریت ناحیه محوری بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری ناحیه 1 منطقه 13)

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تیر 1393، صفحه 39-53

علیرضا افتخاری؛ جعفر نوری؛ رضا ارجمندی


مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های فاز ساخت سکوهای میادین نفتی (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تیر 1391، صفحه 33-53

هدی السادات حسینی؛ تورج دانا؛ رضا ارجمندی؛ ایمان شیریان پور


ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 1-9

زهرا عابدی؛ رضا ارجمندی؛ فریده عتابی؛ الناز کیوانی