نویسنده = ������������ ��������������
ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و نقش آن‌ها در پالایش خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1394

محمدرضا نادری؛ رضوان نادری


مروری بر گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، بهمن 1391، صفحه 35-49

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری


برخی از روش‌های افزایش کارآیی گیاه‌پالایی فلزات سنگین

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، مهر 1391، صفحه 28-38

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری