نویسنده = ��������������������������� ������������
بررسی مراحل و راهکارهای مدیریت پسماندهای تخریب و ساخت در بلایای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1393

نیما حیدرزاده؛ علیرضا رمضانی‌خوجین


بررسی مراحل و راهکارهای مدیریت پسماندهای تخریب و ساخت در بلایای طبیعی

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 57-70

نیما حیدر زاده؛ علیرضا رمضانی‌خوجین