نویسنده = ���������� �������������� ������������������
رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری (NAIADE)

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 17-32

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی