نویسنده = ���������� �������� ��������
تاثیرات محیط‌زیستی معدن سرب و روی زه آباد قزوین

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 17-29

فرزاد ستوهیان؛ سیده لیلا حجتی؛ سعید شریفی