نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی و مقایسه روشهای نوین و سازگار با محیط زیست استخراج مس از کانسنگ

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 13-19

نرگس اعتمادی فر؛ سارا دبیریان؛ پونه شینی دشتگل