نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ حیدر آهنگری کیاسری


بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

حیدر آهنگری کیاسری؛ مهدی چرمچیان لنگرودی