نویسنده = ���������� �������� ��������
پیش درآمدی بر اکولوژی منظر دریایی- نمونه مطالعاتی: مطقه ساحلی عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1395

مریم فرهی فریمانی؛ مهدی حقیقت بین


پیش‌درآمدی بر اکولوژی منظر دریایی (مطالعه موردی: ساحل منطقه عسلویه)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 37-49

مریم فرهی فریمانی؛ مهدی حقیقت بین