نویسنده = نرگس عرب
نقش و اهمیت ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی بویژه تالاب‌ها در حمایت از منابع طبیعی و افزایش رفاه اجتماعی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 283-297

علیرضا میکاییلی تبریزی؛ نرگس عرب؛ مریم یعقوب زاده؛ محمد حسنی


مروری بر شاخص‌های مکان‌یابی شهر جدید

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 131-143

میترا امامی؛ نرگس عرب


فناوری نانو وکاهش آلاینده‌های هوا

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 31-41

نرگس عرب؛ سارا حقیقی منش