نویسنده = ���������� ���������� ����������
بودجه گرمایی دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 45-60

حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد؛ امین رئیسی؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ بلال پرتوی