نویسنده = �������������������� ��������
استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مالرو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی


استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 119-128

مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی