نویسنده = ������������ ����������������
کاربرد الگوی ارزش‌گذاری انتها-باز در برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

مهکامه موسی سروشی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمدحسین منهاج


کاربرد الگوی ارزش‌گذاری انتها-باز در برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 21-35

مهکامه موسی سروشی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمدحسین منهاج