نویسنده = ���������� ���������� ��������
بازیابی و مدیریت پساب شیمیایی تصفیه خانه آب، در یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق با روش اسمز معکوس (RO)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

سوسن حایری یزدی


تحلیل اجلاس COP26 با تاکید بر وضعیت کشور ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 221-235

سوسن حایری یزدی؛ مریم رباطی؛ نسیم پورسینا؛ عذرا کریمی