نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
روش‌های زمینی به منظور اندازه‌گیری مستقیم مقدار شاخص سطح برگ (LAI)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-116

سید محمد معین صادقی؛ ناصح میری


مناسب‌ترین روش نمونه‌برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج‌پوشش جنگل های ارس

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 103-115

وحید علی جانی؛ سید محمد معین صادقی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجتبی محمدی زاده