نویسنده = محمد رضا رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل خوردگی و رسو ب‌گذاری آب شرب روستاهای قائم‌شهر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-7

مریم خادمیان قادیکلایی؛ مصطفی زمانی؛ فاطمه غفاری؛ محمد رضا رحیمی؛ سمانه محمودپور