نویسنده = �������������� ��������������
کاربرد شبکه عصبی‌مصنوعی و مدل همبستگی در پیش بینی پدیده گرد و غبار در کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1395

محمدعلی فیروزی؛ نبی الله حسینی شه پریان؛ رضا حسینی


کاربرد شبکه عصبی‌مصنوعی و مدل همبستگی در پیش بینی پدیده گرد و غبار در کلانشهر اهواز

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 13-24

نبی الله حسینی شه پریان؛ محمد علی فیروزی؛ سید رضا حسینی کهنوج