نویسنده = ���������� ������������
مروری بر مکانیسم عمل قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و کاربرد این قارچ‌ در زمینه کنترل بیولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

معصومه کردی؛ ناصر فرخی


مروری بر کاربردهای کیتین و کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

معصومه کردی؛ ناصر فرخی


امکان‌سنجی تولید کیتیناز از جدایه بومی Beauveria bassiana

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 33-43

معصومه کردی؛ الناز فهیمی؛ ناصر فرَخی