نویسنده = ���������� ����������
مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1395

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 71-92

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی