نویسنده = ������������ ��������
مروری بر وضعیت زیستی، گستردگی و اکولوژی گاوماهی زینتی گرد

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 129-142

جابر اعظمی؛ ناصر کیانی مهر؛ سعید تاران؛ مریم شاهقولی


آثار آتش‏های عمدی بخش کشاورزی بر محیط زیست (مطالعه موردی:استان اصفهان)

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 113-124

جابر اعظمی؛ سمیه پورهاشم ‏زهی


مروری بر شاخص‏های زیستیِ محیط‏های آلوده به فلزات‌ سنگین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 13-24

جابر اعظمی؛ حبیب مرادپور؛ ناصر کیانی مهر