نویسنده = ���������������� ������
کاربرد نهال های گونه درختی افراپلت (Acer velutinum) برای جذب فلز سنگین جیوه از محیط زیست

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 61-66

سید آرمین هاشمی؛ سحر طبیبیان؛ سید یوسف ترابیان؛ صبا خلج


بررسی میزان جذب فلز سنگین سرب در گونه درختی چنار در مناطق ترافیکی در شهر رشت

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-46

سحر طبیبیان؛ سیروس بیدریغ؛ سید یوسف ترابیان


ارایه روش‏های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ‏های گوگردی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-16

سحر طبیبیان؛ اعظم پیرکرمی