نویسنده = ���������� ����������������
بررسی ویژگی‌ها و امکان توسعه نظام جنگل ـ زراعی (مورد مطالعه: شهرستان مرودشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

حمید کریمی؛ غلامحسین کرمی؛ سید محمدجواد موسوی


بررسی ویژگی‌ و زمینه‌های‌ توسعه نظام جنگل ـ زراعی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 79-90

حمید کریمی؛ غلامحسین کرمی؛ سید محمدجواد موسوی