نویسنده = گلشن همتی
مقایسه آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی تولید داخل و خارج بر اساس استاندارد های مراکز معاینه فنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1395

گلشن همتی؛ علی خاکساری رفسنجانی؛ قاسم فیضی


الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

گلشن همتی؛ محمود جمعه پور؛ خلیل کلانتری


الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 135-148

محمود جمعه پور؛ خلیل کلانتری؛ گلشن همتی