نویسنده = امین رئیسی
بودجه گرمایی دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1395

حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد؛ امین رئیسی؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ بلال پرتوی


مطالعه ضریب پخشی پیچک‌های میان مقیاس در خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 215-227

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبر ی بیدختی


تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت، کشاورزی و مدیریت منابع آب

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 61-71

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد


بودجه گرمایی دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 45-60

حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد؛ امین رئیسی؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ بلال پرتوی