نویسنده = ������������������ ����������
کاربرد ارزیابی چرخه‌ی حیات در بررسی آثار محیط زیستی محصولات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1395

الما محمدی؛ حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده


بررسی اجزای بام‌های سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1395

الما محمدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده


شالودهی مدل سازی سه‌بعدی داده‌های مکانی

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 29-42

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده