نویسنده = �������� ��������
بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره ای روستای تاریخی کندوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

جعفر همت؛ پریا ابراهیمی وفایی


بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره‌ای روستای تاریخی کندوان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 51-61

پریا ابراهیمی وفایی؛ جعفر همت