نویسنده = ������������ ������ ������������������
ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابانزایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

زاهده حیدری زادی؛ حاجی کریمی؛ سید عبدالحسین آرامی


ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابان‌زایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 51-63

زاهده حیدری زادی؛ حاجی کریمی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ فرزاد آزادنیا