نویسنده = ������������ ������������
بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

فروزان وکیلی؛ لعبت تقوی؛ ابراهیم علایی


بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 15-26

فروزان وکیلی؛ لعبت تقوی؛ ابراهیم علائی