نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی اجزای بام‌های سبز

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 105-119

الما محمدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده


مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 37-52

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسم موفق

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-23

سید حامد میرکریمی؛ سحر سعیدی؛ سپیده سعیدی