نویسنده = �������� ���������� ����������
مروری بر برخی مدل‌های پیش‌بینی رشد شهری

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 69-83

فاطمه حاجی زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی